Služby

Naše projektová a inženýrská kancelář nabízí kompletní projekční služby v oblasti pozemních staveb.

Nabízíme zpracování všech fází projektu od architektonických studií až po dokumentaci pro provedení stavby i spolupráci při provádění a po dokončování stavby.

Zpracováváme projekty a posudky v oblasti statiky stavebních konstrukcí a požární bezpečnosti staveb, posudky stavebně technického stavu objektů.

Zhotovujeme pasporty staveb, zaměření stávajícího stavu objektů jako podklad pro návrh rekonstrukce, dokumentace skutečného provedení staveb.

Zajistíme potřebné průzkumy pro návrh a provedení stavby (průzkum radonového rizika, geologický a hydrogeologický průzkum apod.).

Vypracujeme 3D vizualizace staveb i jejich interiérů.

Zpracujeme návrhy dělení pozemků na stavební parcely včetně návrhu komunikací a inženýrských sítí.

V případě zájmu zajišťujeme také inženýrskou činnost, která čítá vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Služby

projekční služby pro pozemní stavby

komplexní projekty domů a dalších staveb

architektonické studie

statika staveb

projekty pro požární bezpečnost

vyhotovení dokumentace

spolupráce při realizaci

inženýrská činnost

Působíme v lokalitách

Benešov,

Votice, Vlašim

Praha

střední Čechy

a celá ČR

Control error:
Can't find active item version. GuidItem: 9119e92f-bdd9-4e26-a408-70089e5fc1a4, Lang: !