Odkazy

legislativa
portal.gov.cz (portál veřejné správy České republiky)
www.mmr.cz (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

(zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
prováděcí vyhlášky k zákonu č. 183/2006 Sb., které byly publikovány ve Sbírce zákonů v částkách 163/2006
dne 28.11.2006 a 170/2006 dne 5.12.2006
vyhláška 268/2009Sb., o technických požadavcích na stavby)

obce
www.benesov-city.cz

uzemni planovani
www.wmap.cz (GISy a územní plány obcí v ČR)

profesni organizace
www.ckait.cz (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě)
www.cka.cc (Česká komora architektů)

různé
www.stavebnistandardy.cz
www.stavebnistandardy.cz/default.asp?Typ=1&ID=6&Pop=0&IDm=6103085&Menu=Program%20pro%20v%FDpo%E8et%20honor%E1%F8e%20architekta%20/%20in%9Een%FDra (honorářová kalkulačka podle honorářového řádu ČKA a ČKAIT)

pro inspiraci
www.archiweb.cz (internetový portál, mj. databáze současných realizovaných staveb v ČR i zahraničí včetně
fotografií a dalších informací)
www.earchitekt.cz (internetový časopis, soudobá architektura)
tištěné časopisy
Architekt
Stavba
Era 21
Ad architektura


Služby

projekční služby pro pozemní stavby

komplexní projekty domů a dalších staveb

architektonické studie

statika staveb

projekty pro požární bezpečnost

vyhotovení dokumentace

spolupráce při realizaci

inženýrská činnost

Působíme v lokalitách

Benešov,

Votice, Vlašim

Praha

střední Čechy

a celá ČR

Control error:
Can't find active item version. GuidItem: 9119e92f-bdd9-4e26-a408-70089e5fc1a4, Lang: !